Wanneer is relatietherapie of koppeltherapie noodzakelijk?

In elke relatie zijn er al eens ruzies, spanningen en problemen. Zolang dit de spuigaten niet uitloopt, kan dit horen bij een gezonde relatie. De basis van onenigheid binnen je relatie kan een belangenconflict, een communicatieprobleem, seksuele problematiek, individueel probleem,… zijn. Vaak komen partners hier onderling wel uit en doorheen, maar soms overstijgt het probleem de omgang met elkaar op een zodanige manier dat relatietherapie aangewezen is.

Wat kan je verwachten van relatietherapie?

In relatietherapie ga je als koppel met elkaar aan de slag. De therapeut biedt geen instant oplossing, maar werkt samen in dialoog met het koppel. Binnen de veilige ruimte van de therapiekamer kan er gekeken worden naar waar de problemen zich exact situeren. Soms spelen oude kwetsuren nog steeds, maar het kan ook te maken hebben met de opvoeding van de kinderen, ontrouw, jaloezie, seksuele problemen, moeilijke communicatie…
In relatietherapie wordt er ruimte gemaakt om de problemen samen met je partner onder ogen te zien en te kijken hoe er anders mee omgegaan kan worden en hoe je je beter kan inleven in elkaar. Let wel, relatietherapie is geen wondermiddel. In de therapie is totale inzet van beide kanten nodig én de wil om te veranderen.

Hoe verloopt relatietherapie?

Beide partners worden eerst uitgenodigd voor een intakegesprek van 1 uur.
De therapie zelf verloopt meestal wekelijks of tweewekelijks, tenzij anders gewenst. Tussendoor is het mogelijk dat je als koppel bepaalde huiswerkopdrachten meekrijgt waarop in de daaropvolgende sessie feedback en opvolging aan wordt gegeven. Soms gebeurt het ook dat de therapeut de leden van het koppel individueel gaat zien.

Hoe lang duurt relatietherapie?

Helaas kan hier geen pasklaar antwoord worden op gegeven. Veel heeft te maken met de intensiteit van de problemen, de duur van de problemen en de inzet die het koppel hiervoor over heeft. Voor sommige echtparen zijn een aantal sessies koppeltherapie voldoende en voor anderen neemt het maanden in beslag.

Wat kost relatietherapie?

Relatietherapie kost 60 euro per sessie.

Maak een afspraak