DOELPUBLIEK: Psycholoog voor jongeren en volwassenen

AANBOD: Gesprekstherapie vanuit een psychoanalytisch geinspireerd denkkader

TARIEF: 50 euro per consult

Welkom.

Waarschijnlijk ben je op mijn website terecht gekomen omdat je ergens lastig de vinger opgelegd krijgt. Misschien zit je zelfs al heel lang met bepaalde vragen over jezelf, je levenskeuzes, je plaats in de wereld, je persoonlijkheid of gedrag. Mensen gaan vaak op zoek naar een label dat een kader kan bieden aan de klachten en vragen die ze hebben. Daar is op zich niet zoveel mis mee. Maar het leidt vaker niet dan wel tot oplossingen of verandering. Het probleem is natuurlijk dat we allemaal binnen heel eigen en specifieke contexten leven, en elk een subjectief/particulier levensverloop kennen. Labels werken te generaliserend om iets van onze subjectiviteit – die ons net uniek maakt – te begrijpen. Die subjectiviteit begrijpen is belangrijk om ook je klachten, symptomen of ‘anders-zijn’ te kunnen kaderen. Individuele raadpleging bij een psycholoog voor jongeren en volwassenen kan daarin een heel verhelderende stap zijn.

Je bent hierin zeker niet alleen.

Ook al lijkt het soms zo dat iedereen om je heen alles netjes voor mekaar heeft. Alsof anderen altijd een overschot aan energie en veerkracht hebben, elk probleem bijna moeiteloos opgelost krijgen en in het sociaal verkeer, vriendschappen en de liefde vlotjes hun weg vinden. De realiteit is dat mensen juist heel vaak op een punt in hun leven komen waarin het even niet meer lukt of geen zin meer lijkt te hebben. Veel mensen herkennen zich in ervaringen en gedachten waarbij ze verandering wensen, maar toch vast lijken te zitten in hoe het leven loopt (gezin, relatie, studie, werk, persoonlijkheid,…).

Traumaverwerking.

Naar aanleiding van een choquerende gebeurtenis, plotse verandering, een kantelmoment in het leven,… kan er een nood ontstaan om te spreken binnen een beveiligde ruimte. Ook bevreemdende ervaringen, sensaties, gedachten of handelingen kunnen die noodzaak doen ontstaan. Een beveiligde ruimte betekent vooral dat je kan rekenen op absoluut beroepsgeheim. Eveneens is deze ruimte erop gericht om woorden te kunnen geven aan die belevingen, momenten en situaties. Evenzo kan je rekenen op een luisterend oor dat ondersteuning biedt in het vinden van de juiste woorden, eerder dan het onmiddellijk moeten opgelost krijgen van problemen en klachten die zich stellen.

Ben ik (ab)normaal?

Maar al te vaak nog voelen mensen druk vanuit de samenleving om succesvol, ambitieus, gelukkig en vooral ‘normaal’ te moeten zijn. Dit betekent vooral dat er normen worden voorgeschreven vanuit de samenleving. Vaak voelen we dit als een soort confrontatie met facetten van onszelf die we niet zo normaal vinden. Onze subjectiviteit laat zich immers niet reduceren tot de normen die de samenleving stelt. Denk daarbij bv. aan vragen rond gender identiteit, je plaats in de maatschappij moeilijk vinden, een ander soort (hoog)sensitiviteit ervaren, moeilijkheden met seksuele beleving, niet zo graag sociaal zijn, etc. De drempel ligt soms nog erg hoog om hier woorden aan te geven en een spreken rond te ontwikkelen. Toch wil ik benadrukken dat dit eigenlijk erg belangrijk kan zijn om zicht te krijgen op de levenskeuzes die je wil maken, of om voor jou werkbare oplossingen te vinden.

Maar hoe?

Vaak vragen mensen zich af waarom praten iets zou kunnen veranderen of waarom het überhaupt zou kunnen helpen. Maar een goed, zinvol en oprecht gesprek kan altijd de weg openzetten naar nieuwe inzichten en perspectieven. Overigens zijn we wezens die bestaan in de taal en daar betekenis en identiteit vinden. Uiteraard luister ik naar jou als professional en probeer ik je iets terug te geven uit de woorden die je mij geeft. Wanneer je een afspraak bij mij maakt hoef je je niet voor te bereiden, noch een afgelijnd verhaal te hebben. Het is evengoed mogelijk dat je je klachten niet zo goed kan verwoorden. In eerste instantie is er een anamnese. Dit wil zeggen dat er een beperkt aantal gesprekken wordt aangevat om de klachten die je hebt te verwoorden en een kader te bieden. Daarna kunnen we verder gaan, of kan dit voor jou misschien zelfs reeds voldoende zijn. Toch is het vaak een eerste stap naar gesprekstherapie. Als psycholoog specialiseer ik mij in dit soort individuele raadpleging voor jongeren en volwassenen.

STATEMENT BEROEPSGEHEIM, RESPECT VOOR DE LEVENSSFEER EN PRIVACY

Als psycholoog voor jongeren en volwassenen onderschrijf ik de deontologische code van de Belgische Psychologencommissie (ComPsy). Ik werk met respect voor geloofs- en levensopvatting, geslacht, seksuele geaardheid, gender, afkomst, beperking en leeftijd. Ik kan je helpen vanuit mijn beroepsmatige aanpak en met behulp van theoretische inzichten en technieken. Ook ga ik op zoek naar nieuwe informatie en oplossingen omtrent de problematieken waarmee ik werk.