Info en Contact

Praktijk adressen:

Ronse: Langehaag 4 – 9600 Ronse

Gent: Eedverbondkaai 285 – 9000 Gent

Contactgegevens:

Telefoon: 0499 42 49 48

email: david.desmaele@telenet.be

online webformulier: “Maak een afspraak / stel een vraag”

Psycholoog:

Licentiaat in de Psychologische Wetenschappen – Universiteit Gent

Leertherapie gedurende 8 jaar

Voortgezette studie: Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie Universiteit Gent

Erkend door de Belgische Psychologencommissie, nummer 801111918

Tarieven:

Individueel: 40 euro

Koppel: 60 euro

(*) In bepaalde gevallen dekt de mutualiteit beperkte terugbetaling. Dit zijn diensten die per mutualiteit verschillend zijn, gezien er nog geen wettelijk kader bestaat rond terugbetaling van psychotherapie en raadpleging. De toekomst hierover is voorlopig nog onduidelijk. Deze regelingen beperken zich meestal enkel tot bezoeken aan een erkend psycholoog. Meer info over erkende psychologen is te vinden op deze website.

Wanneer:

Op weekdagen: van 9u00 tot 21u00

Weekend: zaterdag van 9u00 tot 16u00

Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Er worden enkele uren per week vrijgehouden om spoedafspraken te laten plaatsvinden op heel korte termijn.