DOELPUBLIEK: Relatietherapeut in Gent en Ronse voor samenwonende en niet samenwonende koppels die de verbinding met elkaar kwijt zijn of het vertrouwen willen herwinnen.

AANBOD: Gesprekstherapie waarbij zowel het koppel als de individuen van het koppel de nodige en gelijkwaardige aandacht krijgen. Het beroepsgeheim van de therapeut is ook absoluut en fundamenteel.

TARIEF: 60 euro per sessie

Relatietherapie voor koppels in Gent en Ronse

Adres Gent: Tentoonstellingslaan 88 – 9000 Gent

Adres Ronse: Zwartezusterstraat 20 – 9600 Ronse (Delhayeplein)

Bij een gebrek aan vertrouwen of afwezigheid van connectie.

In elke relatie zijn er al eens ruzies, spanningen en problemen. Zolang dit de spuigaten niet uitloopt, kan dit horen bij een gezonde relatie. De basis van onenigheid binnen je relatie kan een belangenconflict, een communicatieprobleem, seksuele problematiek, individueel probleem,… zijn. Vaak komen partners hier onderling wel uit en doorheen, maar soms overstijgt het probleem de omgang met elkaar op een zodanige manier dat relatietherapie aangewezen is. De noodzaak aan gesprek met een derde – of relatietherapie – ontstaat vaak wanneer er een vertrouwensbreuk is ontstaan. Maar evengoed kan het zijn dat een bepaalde gebeurtenis iets heeft blootgelegd die de relatie in een heel ander licht stelt. Daardoor moet men op zoek gaan naar de zin en betekenis van de relatie of de verderzetting ervan.

Zeker niet.

Hoewel de aanwezigheid van kinderen vragen rond de relatie wat complexer maken, is relatietherapie zeker niet te beperken tot de groep van koppels die samen kinderen hebben. Een relatie gaat in eerste instantie over vertrouwen, door elkaar gezien en begrepen worden en ondanks tegenslagen toch voelen dat je op je plaats zit in de relatie, met je partner.

Net zoals de perfecte mens niet kan bestaan, geldt dat ook voor een relatie.

Sociale media, reclame, film, etc. duwen dit beeld graag naar voor. Bovendien geloven we graag in de mogelijkheid van dit beeld. In de realiteit zien we dat relaties zich kenmerken in zowel harmonie als disharmonie. En net zoals een mens in zijn of haar levensloop verandert, is dat even goed het geval voor een relatie.

Je kan in ieder geval verwachten dat er iets blootgelegd en opengemaakt zal worden wat niet mogelijk is zonder een derde partij.

In relatietherapie ga je als koppel met elkaar aan de slag. De therapeut kan geen instant oplossing bieden, maar werkt samen in dialoog met het koppel. Binnen de veilige ruimte van de therapiekamer kan er gekeken worden naar waar de problemen zich exact situeren, en hoe die te verwoorden op een manier dat beide partners zich daarin verbonden voelen. Soms spelen oude kwetsuren nog steeds, maar het kan ook te maken hebben met de opvoeding van de kinderen, ontrouw, jaloezie, seksuele problemen, moeilijke communicatie…

In relatietherapie wordt er ruimte gemaakt om de problemen samen met je partner onder ogen te zien en te kijken hoe er anders mee omgegaan kan worden en hoe je je beter kan inleven in elkaar.

Koppeltherapie is eigenlijk heel veel maatwerk.

Beide partners worden eerst uitgenodigd voor een intakegesprek. De therapie zelf verloopt meestal wekelijks of tweewekelijks. Soms gebeurt het ook dat de therapeut de leden van het koppel individueel gaat zien. Dat gebeurt altijd in onderling overleg. Het is nooit de bedoeling dat één van de partners zich bedreigd voelt in relatietherapie door het gevoel dat er een soort coalitie tegen hem of haar wordt gevormd. Daarom geniet het de voorkeur om in relatietherapie samen op gesprek te komen.

De basis is vooral vertrouwen, transparantie en inclusie.

Uiteraard veroorzaakt samen spreken een dynamiek die iets in beweging zet en verschuivingen veroorzaakt. Echter hoeft het principe van samen te komen spreken niet altijd gevolgd te worden. Sommige relaties zijn immers zeer toxisch waardoor gesprek met één partner, zelfs zonder medeweten van de andere partner noodzakelijk is. Maar op zich zitten we dan een beetje op de grens tussen individuele en relatietherapie.

Het begint in ieder geval bij één gesprek, maar…

Helaas kan hier geen pasklaar antwoord op worden gegeven. Veel heeft te maken met de intensiteit van de problemen, de duur van de problemen en de inzet die het koppel hiervoor over heeft. Voor sommige echtparen zijn een aantal sessies koppeltherapie voldoende en voor anderen neemt het maanden of langer in beslag.

Relatietherapie kost 60 euro per sessie.

Op welke manier koppels hier al dan niet samen in bijdragen kan onderwerp van gesprek zijn, maar in principe dragen partners op een gelijke of gelijkwaardige manier bij.