HR Advice | voor bedrijven

Afbeelding EmailH

 

Een dagelijks tafereel in de wereld van werving en selectie: U hebt een openstaande vacature en verschillende sollicitanten stellen zich kandidaat. Een eerste screening lijkt voor de hand liggend, want als bedrijfsleider of teamverantwoordelijke weet u toch precies naar welk profiel u op zoek bent? De verkennende gesprekken verlopen vlot, de eerste indrukken zitten goed en uw buikgevoel zegt: ‘Ja, hier zit potentieel!’ – Maar hoe hiermee verder gaan?

Een goed buikgevoel – de klik – is natuurlijk een belangrijke indicatie tijdens het selectieproces, maar een sollicitatiegesprek dient verder te gaan dan een gezellige babbel. De realiteit toont vaak aan dat de eerste indruk niet helemaal overeenstemt met hoe de kandidaat in werkelijkheid zal functioneren en presteren.

Voorzie een stap in de selectieprocedure waarbij de kandidaat getest wordt op zijn of haar persoonlijkheid, vaardigheden, motivatie en potentieel… Dit laat toe om de concrete eisen van het bedrijf en de openstaande functie op een meetbare manier te formuleren, aandachtspunten in kaart te brengen en een sterke basis te creëren voor het ontwikkelen van een groeitraject.

HR Advice als meetinstrument

Als dienstverlener in testing en assessment treden wij op als partner in uw selectieproces. Door diep en uitgebreid te kijken naar alle relevante vaardigheden en kennis brengen wij het potentieel van uw kandidaat in kaart. Tevens geven wij u hierdoor een beter inzicht in uw selectieproces en strategie.

In tegenstelling tot selectie- en wervingskantoren, is HR Advice een volledig onafhankelijke partner. Onze bewezen ervaring, zowel in de dienstverlenende als in de industriële sector, biedt ons de expertise om advies op maat te geven. En dit zowel bij individuele selectiecases als bij strategische vraagstukken.

“Onze kracht ligt in het verbinden van een doorgedreven klinisch inzicht in het menselijk functioneren, de toepassing in het kader van Bedrijfspsychologie en de ervaring in de selectieprocessen”David De Smaele, zaakvoerder HR Advice

HR Advice staat voor:

  • 100% onafhankelijk selectieadvies
  • Strategische partner in uw interne en externe selectieprocessen
  • Klinische en bedrijfspsychologische ervaring & toegepaste expertise
  • Eenvoud

Aanbod

ScopesII

 

Basic Scope: Ga meteen aan de slag met het testen van uw kandidaat. U krijgt zicht op een aantal basis aspecten van persoonlijkheid, intelligentie en algemene vaardigheden.

Extended Scope: Geeft u een uitgebreid inzicht in de persoonlijkheid, het leerpotentieel en specifieke vaardigheden.

Advanced Scope: Extended Scope +  diepte-interview erop gericht om de intrinsieke motivatie van uw kandidaat te onderzoeken.

Full Scope: Advanced Scope + realistische testsituaties

Iedere scope wordt onderbouwd door een adviesrapport en een concreet selectie-advies.

Scopestabel

Contact:

 

HR Advice | a KDS Consultants Brand
David De Smaele – Selectiepsycholoog  
T: +32 0499 424 948 • E: hr.advice.kds@gmail.com
Find us: LinkedIn