1 september 2014: nieuwe wetgeving psychosociale risico’s op het werk

Sinds 1 september 2014 is er in België nieuwe wetgeving van kracht in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Het gaat om twee wetten en een koninklijk besluit:

  • De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
  • De wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft.
  • Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wetgeving heeft aangebracht vindt u hier.