Werk- en privéleven steeds meer vervlochten

Werk- en privésfeer lopen steeds meer door elkaar. We nemen zowel meer werk mee naar huis als dat we ons op het werk met privézaken bezighouden. Die stijging blijkt uit een nieuwe arbeidsmarkt studie van Randstad. Werknemers die aan de studie deelnamen rapporteren de indruk dat werk- en privéleven meer vervlecht geraakt zijn ten opzichte van 6 jaar geleden. Werknemers rapporteren een iets grotere vervlechting ten opzichte van 6 jaar geleden, en hebben eveneens de indruk dat werk en privé iets moeilijker te combineren zijn ten opzichte van dezelfde periode. Ook de tevredenheid in verband met werk daalt.

Men stelt vast dat werknemers steeds vaker buiten de traditionele werkuren werken in de privésfeer. Dit vooral tijdens de vakantie en het weekend, en minder tijdens de week. Een verklaring is dat het werk (mail, etc.) en de toegang ertoe steeds beschikbaarder is geworden door mobiele technische tools die meer en meer ingeburgerd zijn geraakt. Tegelijk ervaren werknemers een toegenomen werkdruk, en lijken werknemers steeds meer te aanvaarden dat werken en privéleven door elkaar heen lopen, als levensstijl. Sommige werknemers rapporteren een verslaving om met alles altijd mee te zijn. Werken is ook steeds vaker zinvolle invulling, uitdaging en spannend. Hierdoor laten meer werknemers moeilijker los en is het moelijker op tijd te stoppen.

Ook op het werk zijn werknemers steeds vaker bezig met privézaken. Dit varieert van 1 tot 5 uren per week. Het gaat vooral om het behandelen van privémails, en minder om privé telefoneren. Opvallend is dat de meerderheid van de bedrijven geen uitgesproken beleid heeft in deze. In één op vier bedrijven is er een uitdrukkelijk verbod om tijdens de kantooruren met privézaken bezig te zijn. In 6% van de gevallen is het uitdrukkelijk toegelaten. In twee op drie bedrijven is er sprake van tolerantie.

Er is dus een duidelijke verschuiving aan de gang in verband met onze werkethiek ten opzichte van onze traditionele kijk op werken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.